Good Guy försvarar misstänkta
Charlie Tvärenvigg arbetar som försvarsadvokat och åtar sig alla mål han blir tillfrågad om. Att skydda sina klienter mot rättsliga övergrepp ser han som sin arbetsuppgift.
Charlie Tvärenvigg startade eget företag direkt han blev färdig advokat 1999. Sedan dess har han ägnat sig åt att arbeta som försvarsadvokat åt människor misstänkta för brott, och eftersom100 000 människor varje år anmäls för misstanke om brott så finns det ett stort behov av försvarsadvokater. Charlie tycker det är viktigt att en människa som är misstänkt för brott ska behandlas bra och lagenligt.
- I Sverige upplyser inte polisen, vid till exempel ett förhör eller gripande, att allt den gripne säger kan vändas emot honom och att han har rätt till advokat. Många blir förvånade när de får veta att de kan välja precis vilken advokat de vill och att staten betalar allt utom självrisken, säger Charlie.

Charlie sitter med vid förhör och när hans mål kommer upp i rätten kämpar han alltid för att den misstänkte ska behandlas bra och pekar ofta på brister i bevisning.
- Människor fälls ofta på för liten bevisbörda, anser jag och det blir allt vanligare att den misstänkte måste bevisa att han/hon är oskyldig. Mitt arbete går mer och mer ut på att skaffa fram bevis på mina klienters oskuld, säger Charlie.

När han får en klient börjar han med att besöka klienten i häktet, eller om klienten är på fri fot, kontakta klienten per brev. Sedan börjar insamlandet av fakta som är betydelsefulla. Många klienter kanske inte vill berätta någon detalj, av personliga skäl, en detalj de tror inte har någon betydelse men som kan vara avgörande.
- Jag ser till att allt som är av vikt kommer fram, annars riskerar klienten att bli felaktigt dömd. Jag ser mig som The Good Guy, som försvarar individen mot eventuella statliga övergrepp. Men det betyder inte att jag försvarar brott. Nej, jag försvarar bara människor som misstänks för brott, säger Charlie.

Advokat Charlie Tvärenvigg AB

Bransch:
Advokat

Telefon: 08-20 60 20
Fax: 08-20 60 25


Email:
charlie@tvarenvigg.se

Hemsida:
www.tvarenvigg.se

Adress:
Advokat Charlie Tvärenvigg AB
Fleminggatan 37
10420 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN